Voorwaarden en tarieven 2017

Hier vindt u een vrij compleet overzicht aan "huisregels" van insteekhaven de Woudvaart. Bestuursleden en uitvoerende vrijwilligers behouden zich het recht om, wanneer de situatie hierom vraagt, handelend op te treden in het belang van de stichting.

Tarieven voor de ligplaatsen

De insteekhaven heeft nu 64 ligplaatsen met een breedte varierend van 3, 3,5 en 4 meter, met een maximale lengte van 9.50 meter over alles gemeten.

De tarieven voor een ligplaats zijn als volgt:
breedte Ligplaats Per kalenderjaar
3 Meter € 204.-
3.5 meter € 238.-
4 meter € 272.-

Algemene voorwaarden

 • Elektriciteit:

  Gratis te gebruiken op de steigers (maximaal 6 Ampere). Niet te gebruiken voor verwarmingsdoeleinden.

 • Drinkwater:

  Gratis in te nemen op de steigers. Dekspoelen met drinkwater is niet toegestaan

 • Vuilwater:

  Er is nog geen mogelijkheid voor het legen van uw vuilwatertank.

 • Afval:

  Op de haven staan twee vuilcontainers, hierin mag alleen huishoudelijk afval, dus geen afgewerkte olie en of verf en andere chemicaliën gedeponeerd worden.

 • Parkeren:

  Het parkeren op de haven is vrij, bij beschikbaarheid, tevens is er voldoende ruimte voor uw fiets in onze nieuwe fietsenhokken.

 • Volgbootjes:

  Er is de mogelijkheid, bij beschikbaarheid, om een volgbootje op de haven te plaatsen, er is een hand bediende takel max: 300 KG op de haven aanwezig.

 • Het is in de haven verboden om slijpwerkzaamheden aan uw boot uit te voeren.

 • Insteekhaven de Woudvaart is geen passantenhaven. Het is enkel voor inwoners van Sneek mogelijk om in aanmerking te komen voor een ligplaats!